1 octubre 2013

Bàsquet

El col·legi està representat per un total de 2 equips de bàsquet i juguen al campionat organitzat pel Consell Esportiu.

Participen un total de 25 alumnes.